O projekte

Ponúkame ojedinelú príležitosť kúpy murovaných bungalovov /ďalej tiež iba BGV/ spolu s pozemkom v krásnom horskom prostredí Manínskej tiesňavy na okraji chránenej krajinnej oblasti. Bungalovy sú v súčasnosti pripravené na rekonštrukciu a modernizáciu.

Cieľom projektu je:

  • poskytnúť vlastníkom BGV atraktívne centrum rekreačného bývania v lone prírody s možnosťou zmeny na obytnú zónu
  • umožniť záujemcom investovať do nehnuteľnosti s návratnosťou investícieZákladné údaje:

Názov:    BUNGALOVY MANÍNSKA

GPS: 49.14412, 18.49236

Základné informácie:

  • 32 jestvujúcich murovaných bungalovov s logiou a inžinierskymi sieťami pozostávajúcich z 2 izieb s vlastnou kúpeľňou, WC, predsieňou a logiou
  • pozemok k jednotlivým bungalovom podľa polohy 100-150 m2 + spoluvlastníctvo k priľahlým pozemkom 150-300m2
  • ku každému bungalovu parkovacie miesto a spoluvlastnícky podiel k príjazdovým cestám a chodníkom
  • možnosť výberu bungalovu z radových dvoj a štvor bungalovov s vlastnými vchodmi a prípojkami elektrickej energie, vody, kanalizácie a plynu.