Fotogaléria a vizualizácia

Vizualizácia - interiér

Vizualizácia - exteriér

Fotogaléria

Exteriér pred rekonštrukciou


Exteriér po rekonštrukcii


Okolitá príroda